hpk logo HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE j.d.o.o. za trgovinu i usluge TEL: 01 2450 885 FAX: 01 2450 868

HIDROPNEUMATSKE KOMPONENTE j.d.o.o. su osnovane 2014 god. nakon prestanka sa radom firme LUKSPROM d.o.o.. Preuzeli smo zastupstva slijedećih kompanija:

Dugogodišnje iskustvo i zastupanje više firmi sa područja pneumatike, hidraulike, elektro magnetnih ventila, leptir ventila sa zakretnim cilindrima, krajnjih prekidača, elektro i pneumatskih vibratora, te automatizacije i drugo.

Izrada projektne dokumentacije za pneumatiku od kompresora, pripreme zraka (sušaća i filtera), ventila, razvodnika, cilindara i povezivanja istih sa cijevima i priključcima, te elektroničko upravljanje istih.

Projektiranje i izrada hidrauličkih sistema od hidroagregata, razvodnika, ventila do cilindara i sistema povezivanja sve do montaže na terenu, automatizacije, te puštanje u pogon.

Isporuka pneumatike, hidraulike, vibratora, krajnjih prekidača i ostalog u najkračem roku, prema dogovoru sa kupcima fco HPK j.d.o.o. ili kupac.

Za sve sisteme i pojedinačne komponente osiguravamo servis i rezervne dijelove.

Najpovoljnije cijene i rokovi isporuke.

Garancija od najmanje godinu dana na isporučenu robu.

Da bi dobili cjelovitu sliku o našem poslovanju, molimo Vas da pregledate cijelu stranicu sa linkovima na proizvođaće koje zastupamo ili prodajemo njihovu robu na hrvatskom tržištu.

Gore navedeni proizvodi koriste se u svim vrstama industrije: